+ پیشی ملوس عاشق من!!!


 
کاش قدرت رو بدونم پاک ترین مهربون دنیااااااا***************
هر روز
همیشه
همه وقت
روز عشق توهه ! یعنی مال توهه!
مییییییییییییییییییمممممممممممممممممم

 

نویسنده : jm-tw ; ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ سلاممممممممممممم

نویسنده : jm-tw ; ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

سلام عزیییییییییییییزززززززززززززمممممممممممم***********
می می جونم....   دیووونه شدم تا امروز بالاخره یه کافی نت پیدا کردم ....
باز اومدم ... از سسسسسسسااااااااعت ۵/۱ اینجام! هی مینبیسم هی دی سی میشه ! همش میپرره !!!
بابا جونم ! مگه من چه گناهی کردم؟!
مگه من می خواستم چی بگم ؟! هاااااااا؟!
بابا جونم! ولم کنیددد   می فهمیییییینن ولم کنیددددددد !!!!!!
من می خوام فقط یه جمله بگم
بذارین بگم
بذذذذذذذذاااااررررررررررررییین
من فقط یه دونه می می تو دنیا دارم ....
می خوام بهش بگم که
که
می می جججججججججججووووووووووووووونننننننننمممممممممم
ددددددددوووووووووووووسسسسستتتتتتت ددددددددداااااااااررررررررررممممممممممم
می فهمی ؟!
همین ...
ولنتاینت مبارک *********
نویسنده : jm-tw ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

اگه گفتی اینا کین ؟     

تو با بهار ....

نویسنده : jm-tw ; ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

اینارو نگاااااااااا        

نویسنده : jm-tw ; ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

نویسنده : jm-tw ; ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ لبخند ...

لبخند ، كوتاه ترين فاصله ميان دو نفر است

نویسنده : jm-tw ; ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

نویسنده : jm-tw ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

نویسنده : jm-tw ; ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

نویسنده : jm-tw ; ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک