کاش ميشد عشق را تفسير کرد

خوابه چشمان تو را تعبير کرد

کاش ميشد همچون گلها ساده بود

سادگي را با تو عالمگير کرد

کاش ميشد در خراب آباد دل

خانه احساس را تعمير کرد

کاش ميشد در حريم سينه ها

 عشق را با وسعتش تکثير کرد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دلم گرفتس...

دلم میخواد از عشقم بگمو بنویسم...

ولی چی؟...

داشتم تو وب میگشتم که چشمم افتاد به عکس بالایی...

یه جا نماز...
مهر...
تسبیح...
گلاب...
و یک فضای زیبای روحانی و عاشقانه...
نمیدونم چرا همین که این عکسو دیدم یاد عشقم افتادم...

یاد کسی که یه دنیا دوسش دارم..
یاد کسی که عاشقشم...

یه فرشته ی پاک و دوست داشتنی...
یه فرشته ی قشنگ مهربون که تو قصه ها میشه یکی دیگه مثله اونو پیدا کرد..

نمیدونم چرا این عکس منو یاد اون انداخت..

شاید چون حیلی پاک..
خیلی پاک...

شاید چون خدا رو دوست داره...
و شاید چون همه ی فرشته ها دوسش دارن...


منم دوسش دارم...
خیلی زیاد..