سلام  می می  جونم***

خوشحالم که هستی و ...

 جی ام  مهربون و فوق العاده ی  * من *  هستی

خوشحالم که تو رو دارم تا باعث آرامشم بشی و خوشحالم که بهت افتخار ميکنم **

واسم دعا کن ...

دعا کن که قدر اين همه خوبی ها و محبتهای عاشقانه ی تو رو بدونم ...***

کوچولوی نا آروم تو ‌:

تی دبليو  ***

             http://tinypic.com/view.php?pic=4j7x90&s=2

            http://tinypic.com/view.php?pic=25rpb9i&s=2

 

هر کاری کردم ُ  عکسها اينجا نيومد !! بعدا ميذارم +++***