ميدونين چرا پروانه شده اسطوره ي عاشقي؟
نه خدا وکيلي تا حالا دقت کردين؟


ميشه عشقو تو نگاهه يه پروانه ديد. ميشه از پر زدنش حس کرد که اون عاشقه
شمع رو دوست داره و حاضره به خاطرش بسوزه و بميره
خوب ازين بيشتر؟ عزيز ترين چيز واسه يه آدم چيه؟ جونشه
يه عاشق حاضره جونشو بده. منظورم يه عاشقه واقعيه ها

يه جايي خوندم
آنگاه عاشق مي‌شوي كه جز معشوق هيچ نبيني، عطرش را از دور حس كني، ذهنت را لبريز از خاطرات خوش كني و پر از ديدار او، سوار بر ابرها آسمانها را سپري كني و جهان را در برابر معشوق كوچك ببيني

آنگاه عاشق ميشوي که جز معشوق نبيني و عطرش را از دور حس کني
پروانه رو ببينين . هر جا که شما يه شمع روشن کنين يه پروانه مياد
مياد که بگه عاشقه
مياد که بگه هنوز سره حرفشو قولش هست
هنوزم حاضره به خاطره شمع بسوزه و بميره
هنوزم حاضره

حالا من چه گيري دادم به پروانه
شايد بهش حسوديم ميشه. شايد حسوديم ميشه که همه ميدونن اون عاشقه ولي هيچ کي نميدونه که منم عاشقم
اصلا انگار من دل ندارم
انگار آدم نيستم
از بقيه گله اي ندارم
ولي ........ چرا خودش باور نميکنه
چرا خودش نميخواد بفهمه
واقعا چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مگه يه عاشق بايد چيکار کنه که بفهمن که عاشقه؟
مگه يه عاشق بايد چي بگه . بايد چي فرياد بزنه تا بفهمه که اون عاشقشه؟
مگه پروانه چي فرياد زد که شمع فهميد اون عاشقشه؟
مگه پروانه چيکار کرده که شده اسطوره ي عاشقي؟
فقط پرواز کردو دوره شمع بال زدو بال زدو بال زد.....آره فقط بال زد

کاش پروانه ميتونست حرف بزنه تا ازش بپرسم


و عشق که به پرواز زنده است ,پرواز را نميتوان در قفس زنداني کرد