لابد براي شما هم پيش اومده که به دوستتون زنگ بزنين و از اون طرف صداي
پيغام گيرو بشنوين که ازتون بخواد که بعدا تماس بگيرين
يه دوستي با خودش تصور کرده که اگه شاعراي قديمي الان زنده
بودن رو پيغام گيرشون چي ميذاشتن. تصورات اين دوسته من

در منزل حافظ
رفته ام بيرون من از کاشانه ي خود غم مخور          تا مگر بينم رخ جانانه ي خود غم مخور
بشنوي پاسخ ز حافظ گر که بگذاري پيام                آن زمان کو باز گردد خانه ي خود غم مخور

در منزل سعدي
از آواي دل انگيزه تو مستم                 نباشم خانه و شرمنده هستم
به پيغام تو خواهم گفت پاسخ            فلک گر فرصتي دادي به دستم

در منزل خيام
اين چرخ فلک عمر مرا داد به باد         ممنون توام که کرده اي از ما ياد
رفتم سرکوچه منزل کوزه فروش         آيم چو به خانه پاسخت خواهم داد

در منزل فردوسي
نميباشم امروز اندر سراي                  که رسم ادب را بيارم به جاي
به پيغامت اي دوست گويم جواب         چو فردا بر آيد بلند آفتاب


در منزل مولانا
بهر سماع از خانه ام,رفتم برون رقصان شوم         شوري بر انگيزم به پا,خندان شوم,شادان شوم
برگو به من پيغام خود,هم نمره و هم نام خود        فردا تو را پاسخ دهم ,جان تو را قربان شوم


در منزل jm-tw

شرمنده از آنم که نباشم به سرايم       تا با تو سلامي و عليکي بنمايم
گر لطف کني نمره و پيغام گذاري    پاسخ دهم اي دوست به محضي که بيايم

نقل از : the iranian
.............................................
البته بگم که اينا يه ذره قديمين . ولي خوب ديدم قشنگه گذاشتم واسه اونايي که نخوندن