ساده است ستايش گلي
                چيدنش
     و از ياد بردن که آبش بايد داد

خيلي ساده ميشه ادعاي عشق کرد . خيلي ساده ميشه آدم خودشو يه عاشق معرفي کنه
مگه چقد کار داره؟1ثانيه:من يه عاشقم. تموم شد
اما چقدر سخته که بتوني عشقت رو ثابت کني
چقدر سخته که ثابت کني تو مثل اونايي نيستي که الکي حرف ميزنن
ثابت کني واقعا عاشقي

مثلا همين  کسايي که هر شب سر وقت ميان مسجد که نماز بخونن
خوب اينا با اومدن به مسجد ميخوان چي بگن؟
ميخوان بگن اي خدااااااااا ما عاشقتيم
ما دوست داريم
به خاطره عشقه تو بوده که کارمون رو ول کرديم اومديم سر وقت نماز بخونيم
اما از تو همين آدما
چند نفر موفق ميشن به خدا ثابت کنن که واقعا عاشقن؟
چند نفر ميتونن اثبات کنن که عشقشون واقعيه؟
شايد حتي يه نفرم نتونه
از در همون مسجد,همون خونه خدا که ميان بيرون
ديگه تمومه . شايد ديگه تا وقت نماز بعدي ياد خدا نيفتن


البته نميگم همه,ولي بيشترا همين طورين
به خدا سخته که آدم عشقشو ثابت کنه
خيلي سخته
اونايي که عشقشونو به معشوقشون ثابت کردن نامشون هميشه تو تاريخ موندگاره و تا زماني که زمين پا بر جا باشه اسمه اونارو با عشق سره زبونا ميارن

سعي کنين عشقتونو ثابت کنين
هر طوري که ميشه
حالا چه به خدا و چه به يه آدم
من خيلي زجر کشيدم,اما فکر کنم نتونستم که ثابت کنم
البته شايدم خودش نميخواد قبول کنه
خدا ميدونه.
روزي عشق قشنگه که ثابت بشه
که بدونن که عاشقين
وگر نه فايده ندارهيا حق